filozófia

folyamat

jogszabályok


találkozás

A tervezés első lépése mindenképpen a személyes találkozás. Lényeges, hogy minél jobban megismerjük a megbízó igényeit, elvárásait, lehetőségeit valamint, hogy - megbízó és tervező - megismerjük egymást, mert a tervezés egyfajta közös gondolkodás, melynél elengedhetetlen a kölcsönös bizalom kialakítása.

helyszín

A helyszín megismerése elengedhetetlen feltétele a tervezés megkezdésének. Ismernünk kell az építési telek adottságait, domborzati és éghajlati jellemzőit valamint az építés helyszínének természeti és épített környezetét. Szinte minden esetben szükség van geodéziai felmérésre és talajmechanikai vizsgálatra, meglévő épület átalakítása, bővítése esetén az adott épület felmérésére.

előírások

A tervezendő épület paramétereit - a megbízó igényein és lehetőségein kívűl - nagymértékben meghatározzák az építési előírások, jogszabályok. Ezek közül a legfontosabb általában a Helyi Építési Szabályzat, amely jó esetben letölthető az adott település honlapjáról.

vázlatok

A következő lépés az alaprajzi és tömegvázlatok készítése. Egy adott tervezési feladat megoldására mindig több lehetőség van, az építész feladata, hogy figyelembe véve az összes, feladatra vonatkozó elvárást, lehetőséget és kötöttséget, végül - a megbízóval közösen - a legoptimálisabb megoldást válassza. Ezen folyamat során több alaprajzi vázlatot és az épület 3D-s modelljét megjelenítő látványtervet készítünk.

egyeztetések

A megbízóval történt egyeztetések során kialakuló többé-kevésbé véglegesnek tekinthető tervnek még további egyeztetésekre van szüksége ahhoz, hogy egy engedélyeztetésre beadható tervdokumentáció készüljön. Az épület jellegétől függően szükség van egyrészt, a szakági tervezők bevonására - statikus, gépész, villamos tervező, tűzvédelmi szakértő, stb. - másrészt a különböző engedélyező hatóságokkal történő egyeztetésekre. Egy családi háznál ez lényegében az illetékes építési hatóság, esetleg a helyi főépítész, egy ipari-, kereskedelmi-, vagy középület esetén azonban lényegesen szélesebb a közreműködö hatóságok köre.

engedélyeztetés

Amennyiben a tervezési folyamat összes szereplőjének - megbízónak, tervezőnek és a közreműködő hatóságoknak - megfelel a tervezett épület, úgy elkészítjük az engedélyezési tervdokumentációt, majd beadjuk az illetékes hatósághoz engedélyeztetésre. Fontos megemlíteni, hogy ez a dokumentáció az épület engedélyeztetéshez szükséges adatokat tartalmazza, amelyek azonban általában nem elégségesek az épület kivitelezéséhez.

kiviteli tervek

Ahhoz, hogy a tervezett épület úgy valósuljon meg, ahogy az a terveken és látványterveken szerepel, véleményem szerint minden esetben kiviteli tervekre van szükség. A kiviteli tervek készítése természetesen nagyobb költséget jelent a megbízónak a tervezési szakaszban, azonban úgy gondolom a kivitelezés során ez a plusz költség egyértelműen megtérül, továbbá a tervekhhez készülő árazatlan tételkiírás nagy segítséget jelent az építési vállalkozó kiválasztásában..

kivitelezés

Amennyiben szükséges természetesen vállaljuk a kivitelezés alatti tervezői művezetést, vagy az egész beruházás műszaki ellenőrzését is, amely további garanciákat tud nyújtani a kivitelezés sikeres befejezéséhez.